Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

TOP PRESTEERDERS BY LAERSKOOL LOERIESFONTEIN

November 2023.

Tablette is geskenk aan die hoogste presterende graad 7-leerders by Laerskool Loeriesfontein, met die doel om akademiese uitnemendheid te motiveer. Die tablette, moontlik gemaak deur die ondersteuning van die Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte, is tydens die skool se gradeplegtigheid op 9 November 2023 aan die verdienstelike leerders oorhandig.

Die seremonie het gedien as ‘n huldeblyk aan die onwrikbare toewyding en ywerheid wat graad 7-leerders en -onderwysers deur die hele akademiese jaar aan die dag gelê het. Erkenning is ook aan ander leerders gegee in die vorm van sertifikate, wat erkenning gee aan uitstekende prestasies in akademie, sport en verskeie ander kategorieë.

“Deur die harde werk van hierdie leerders te erken, poog ons om hulle te inspireer om voort te gaan om na uitnemendheid te streef, asook om as rolmodelle vir hul eweknieë te dien. Hierdie tablette bied ‘n waardevolle digitale hulpmiddel vir navorsing, assesserings en aanlynleerprogramme, soos bv. die wiskundeprogram wat ontwerp is om akademiese prestasie te verbeter,” het Vanessa Fredericks, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder vir Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte gesê.

Terwyl die doel is om opvoedkundige uitnemendheid en tegnologiegeletterdheid onder leerders te bevorder, word daar gehoop dat hierdie gebaar die ontvangers sal inspireer om voort te gaan om na akademiese uitnemendheid te streef terwyl hulle volgende jaar met hul hoërskoolloopbaan voortgaan.

“Ons leef in ‘n wêreld wat baie tegnologies gedrewe is. Die tablette is ‘n wonderlike geskenk, want leerders het nou die voordeel om 24/7 toegang tot leer te hê. Dit leer hulle ook om meer ‘tegnologie vaardig’ te wees en verhoog hul interaktiwiteit,” het Letachia Swart, graad 7-onderwyser by Loeriesfontein Primêr, gesê.