Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

OPROEP VIR GEMEENSKAP-TRUST NOMINASIES

Die Loeriesfontein Hernubare Elektrisiteit Gemeenskap Trust en die Khobab Hernubare Elektrisiteit Gemeenskap Trust, besit elkeen 5% aandele in die onderskeie maatskappye. Die fasiliteite van die maatskappye is geleë in die Hantam Munisipale Aria, 60 km noord vanaf Loeriesfontein in die Noord Kaap. Die Loeriesfontein en Khobab Trusts was gesHg vir breë-basis sosio-ekonomiese ontwikkeling. Die Trusts hoop om ontwikkeling aan te moedig in die volgende arias, (1) gemeenskap opleiding, (2) gesondheid, (3) landbou,
(4) sport en kultuur, (5) sosiale welstand.

Die Trusts beoog om ʼn gemeenskap trustee aan te stel soos uitgelê in die Trustakte. Tans, sal die trust slegs nominasies aanvaar van Loeriesfontein inwoners.

Vir verdere navrae, kontak asseblief die Trust-Administrateur deur
TF_info@knowledgepele.com OF 011 262 0515
SLUITINGS DATUM: 06 November 2023

Vir meer informasie oor nominasies.