Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

MANS SE GESONDHEID IN DIE KOLLIG BY LOERIESFONTEIN

Mei 2021.

Die kollig is in Mei op gesondheidskwessies wat mans raak geplaas. Honderd mans van die gemeenskap van Loeriesfontein het gedurende die tweedaagse gesondheidsveldtog siftingstoetse ondergaan en behandeling ontvang.

Die gesondheidsveldtog is deur die Loeriesfontein-windkragaanleg befonds. Dit is die eerste keer wat daar spesifiek op mans se gesondheid gefokus word. Vorige veldtogte is òf op die gemeenskap in geheel, òf op vroue gemik. Op versoek van manlike lede van die gemeenskap het die Health Revival-kliniek ’n program van stapel gestuur wat spesifiek op mans gefokus het.

Inwoners van Loeriesfontein het beperkte toegang tot gesondheidsdienste. Lede van die gemeenskap moet dikwels 390km reis vir skanderings en assesserings, terwyl ander van privaat mediese dienste ongeveer 140km van Loeriesfontein gebruik maak teen ’n veel hoër koste.

“Die doel is om almal toegang tot belangrike behandeling en dienste te bied,” verduidelik Vanessa Fredericks, die bestuurder van ekonomiese ontwikkeling by die Khobab-windkragaanleg en die Loeriesfontein-windkragaanleg.
Liggaamskanderings, monitering van temperatuur en multifunksionele bloedsirkulasie, sowel as verskeie behandelings is aan lede van die gemeenskap gebied. Daar is van die geleentheid gebruik gemaak om mense op te voed oor die Covid-19-virussiekte en algemene gesondheid.

Johnsie Meyer, ’n lid van die gemeenskap, sê: “Die dokter en sy personeel het die pasiënte baie professioneel behandel. Ons waardeer die gesondheidsdienste opreg in ons gemeenskap.”