Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

KHOBAB WIND PLAAS 2023 BEURSAANSOEK OOP

Khobab wind plaas sal nuwe beurse in 2023 aan verdienstelike. Student beskikbaar stel. Individue wat aan die onderstaande kriteria. Voldoen en in loeriesfontein woon, word aangemoedig om aansoek te doen.

Aansoeke word aangemoedig van individue wat verder wil studeer an Suid-Afrikaanse publieke en toepaslik geregistreerde tersiêre instellings. Persone wat hul NSS of NVK in vorige jare voltooi het, kan ook aansoek doen. Ons moedig verder diegene wat graad 9 voltooi het en op soek is na Tegniese Beroepsonderwysopleiding en Verdere Onderwysopleiding an om aansoek te doen.

MINIMUM VEREISTES: 

·       Aansoeker met ‘n Suid-Afrikaanse burger wees

·       Aansoekers moet in Loeriesfontein woon (Bewys van verblyf word vereis)

·       Aansoeker moet aanvaar gewees het om by ‘n Publieke institusie te studeer Suid-Afrikaanse tersière instelling wat universiteite, VET’s en VOO-kolleges insluit.

N.B

      Aansoekvoorleggings is nie gewaarborgde befondsing nie en iv word sterk aangemoedig om ook vir NSFAS- befondsing aansoek te don www.https://my.nsfas.org.za/ 

      Beurse sal an verdienstelike aansoekers toegeken word gebaseer op meriete en begroting toelaat

DOKUMENTE WAT INGEDIEN MOET WORD:

      Matrieksertifikaat en/ of mees onlangse resultate (in die geval van ETC of TVET)

      Afskrie van ID

      Bewys van aanvaarding bv ‘n tersière instelling

      Bewys van inkomste

      Bewys van woonplek

Aanlyn Aansoek doen: https://studytrust.org.za/bursary-applications/ 

Hardekopievorms: Projek kantoor Loeriesfontein Hub

SLUITINGSDATUM: 31 OCTOBER 2022