Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

HULP OM BETER LOOPBAAN- EN LEWENSKEUSES TE MAAK

July 2019

’n Groep gr. 9-leerlinge van Hoërskool Loeriesfontein het onlangs aan ’n loopbaanontwikkelingsprogram deelgeneem om hulle te help om die regte vakkeuses vir hul seniorfase van Hoërskool te maak, op grond van hul persoonlike belangstellings en sterkpunte. Die program wat deur kundiges ontwerp is om leerlinge se unieke persoonlikhede, voorkeure en talente individueel te evalueer is deur die windkragaanlegte van Loeriesfontein en Khobab befonds. Die program help ook om leerlinge met die nodige vaardighede toe te rus vir die uitdagings en geleenthede wat die 21ste eeu aan hulle sal stel.

“Hierdie program is daarop gerig om leerlinge met die nodige inligting en kennis vir die toekoms te bemagtig, sodat hulle eendag produktiewe landsburgers kan word wat ’n positiewe bydra tot ons land se ekonomie kan lewer,” sê Vanessa Fredericks, bestuurder vir ekonomiese ontwikkeling by die Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte.

Loopbaanontwikkeling is ’n voortdurende proses wat die aanleer van waardes, vaardighede en kennis fasiliteer om leerlinge te help om hulself beter te verstaan en ter selfde tyd ook moontlike loopbaangeleenthede te identifiseer. Daar is groot ekonomiese en sosiale voordele vir leerlinge wat reeds op skoolvlak ondersteun en bemagtig word om ’n doeltreffende oorgang van hoërskool tot ’n naskoolse studierigting te maak, wat dan ook tot toekomstige loopbaangeleenthede sal lei.

“Hierdie program is ongetwyfeld meer waardevol as wat leerling ooit sou kon dink, aangesien dit die weg vir hulle baan om ingeligte toekomsbesluite te neem,” meen Zelda Vos, waarnemende hoof van Hoërskool Loeriesfontein.