Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

RFQ- instandhouding van die sportsveld

Loeriesfontein & Khobab windplase in samewerking met Hantam Munisipaliteit is opsoek, na ʼn plaaslike geregistreerde maatskappy. Die goedgekeurde maatskappy sal verantwoordelik wees vir die instandhouding van die sportsveld. ʼn Ses (6) – maande kontrak sal met Loeriesfontein & Khobab maatskappye onderteken word, wat hernubaar is, baseer op die kwaliteit van die dienslewering. 

Loeriesfontein Sporstsveld benodig die volgende dienste: 

➢ Instandhouding van die grasperk 

Skoonmaak van hele sportsveld & netbal baan 

Skoonmaak van die gemeenskaps saal 

➢ Instandhouding van die Atletiese tartan baan 

Die volgende dokumente/informasie moet saam met die kwotasie ingehandig word: 

→ BBBEE Sertifikaart 

→ Bevesting van bank brief 

→ Belastings-sertifikaart 

→ Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom Dokument 

→ ‘n Maatskappyprofiel of motiveering wat u se bestaande infrastruktuur en vermoë om hierdie diens te lewer, demonstreer. 

→ COIDA Brief van goeie status 

Assesserings kriteria 

→ Koste/pryse word 80% geweeg – en die vermoë om die werk (insluitend vorige ondervinding) teen 20% geweeg. 

→ Getal werkskepping aangeleenthede. 

→ Hoeveel dae per week u die dienste sal lewer. 

→ U vorige werksaamhede sal opreg waardeer word. 

Nuwe innoveerende idees sal ook waardeer word. 

Stuur kwotasie, besigheidsdokumente en volledige voostel / koste “proposal” na: 

  • mushai.louw@mainstreamrp.com 

Vir verdere navrae of duidelikheid kontak Mushai by: 

083 400 1370/073 532 4760 Sluitingsdatum: 14 Julie 2023