Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

TEGNIESE OPLEIDINGSPROGRAM BOU VAARDIGHEDE VIR JEUG

Oktober 2022.

Ter ondersteuning van die opgradering van gemeenskapjeug om te kan werk en deel te neem aan die groeiende windenergiesektor, het Loeriesfontein Windkragaanleg en Khobab Windkragaanleg ‘n gespesialiseerde jeugontwikkeling tegniese opleidingsinisiatief gefinansier. Die program is ontwerp om tekorte aan vaardighede in hernubare energie onder gemeenskapslede aan te spreek, asook om indirek die hoë werkloosheidsyfers in beide Loeriesfontein en die breër Noord-Kaap (NK) provinsie aan te spreek.

Die groep van 12 jeugdiges het in Augustus 2021 met die Windturbinediensopleidingsprogram begin en het die program daarna suksesvol voltooi, benewens ‘n wêreldwyd gesertifiseerde kursus.

“Windplase benodig oor die algemeen roetine en onbeplande instandhouding en herstelwerk gedurende hul leeftyd. Ons doel met hierdie program is om gemeenskapslede op te gradeer sodat hulle in staat sal wees om turbines by die Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte, asook ander windplase in die distrik, provinsie en land as geheel in stand te hou,” verduidelik Vanessa Fredericks, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder vir Khobab- en Loeriesfontein-windkragaanlegte.

Die opleiding is geïmplementeer onder die beheer van die Suid-Afrikaanse Hernubare Energie Tegnologiesentrum (SARETEC), met die deelnemers wat sedertdien die Global Wind Organisation-opleiding voltooi het. Vier van die deelnemers is deur Obelisk, ‘n ingenieursdienstemaatskappy, van praktiese werkervaring op die terrein voorsien.