Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

BEMAGTIG VROUE DEUR REKENAARGELETTERDHEIDOPLEIDING

Julie 2023.

‘n Opleidingskursus het 25 vroue van Loeriesfontein tussen die ouderdomme van 20 en 69 byeengebring om hul rekenaargeletterdheidsvaardighede te ontwikkel. Befonds deur Loeriesfontein en Khobab-windkragaanlegte in samewerking met JLK Business Consulting, is hierdie kursus ontwerp om vroue te bemagtig en ‘n gevoel van vertroue in rekenaargeletterdheid te wek, met die oog daarop om deure na nuwe geleenthede oop te maak.

“As ’n 69-jarige het ek voor ’n enorme uitdaging gestaan wat aanvanklik oorweldigend gelyk het. My houding het egter na net een dag verander, en ek het nie meer bang gevoel nie. Deur die ervaring het ek ‘n magdom kennis opgedoen wat beide fassinerend en verhelderend was. Die betrokke fasiliteerders was buitengewoon ondersteunend en geduldig, wat die reis soveel gladder gemaak het,” het Maria Okhuis, een van die programdeelnemers, gesê.

Onder die leiding van ervare instrukteurs het die deelnemers in die fondamente van rekenaargeletterdheid gedelf en vaardigheid in Microsoft Word, Excel en PowerPoint opgedoen. Van die skep van hul eerste Word-dokument tot die bestuur van data in Excel en die skep van boeiende aanbiedings in PowerPoint, die vroue van Loeriesfontein het nie net tegniese vaardighede aangeleer nie, maar ook die gereedskap en kennis ontwikkel wat nodig is om sukses in die digitale wêreld te behaal.

Na voltooiing van die program sal deelnemers sertifikate ontvang wat hul suksesvolle voltooiing van die opleiding erken, as ‘n bewys van hul nuutgevonde rekenaargeletterdheidsvaardighede en hul verbintenis tot persoonlike en professionele groei.

“Hierdie program se eksklusiewe fokus op vroue is baie belangrik in die bevordering van inklusiwiteit en die aanspreek van geslagsongelykhede. Deur vroue in Loeriesfontein te bemagtig, poog ons om gelykheid en billikheid te bevorder,” het Vanessa Fredericks, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder vir Loeriesfontein en Khobab-windkragaanlegte gesê.

Ter ondersteuning van hul volgehoue ontwikkeling poog Loeriesfontein en Khobab-windkragaanlegte om verdere hulp aan hierdie vroue te verleen deur middel van digitale bestuur en bemarkingsopleiding, voortbou op die grondslag wat tydens die rekenaarvaardigheidsontwikkelingsprogram gevestig is.