Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

BEMAGTIG LOERIESFONTEIN SE JEUG: SUKSESVERHALE

Februarie 2024.

In die Noord-Kaap se Loeriesfontein illustreer die reise van Maleting Hugo en Anna Pieters die sinergie tussen opvoedkundige geleenthede en gemeenskapsondersteuning. Hul verhale, onderlê deur die Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte se beursprogram, dien as ‘n inspirasie vir plaaslike jeug, wat wys hoe vasberadenheid, tesame met die regte hulpbronne, tot beduidende gemeenskapsbydraes en persoonlike ontwikkeling kan lei.

Maleting Hugo, nou ‘n maatskaplike hulpwerker by die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid (SANCA) in Loeriesfontein, skryf haar professionele vordering toe aan die beursprogram. “Die ondersteuning van die windplase was instrumenteel in my studies aan Hugenote Kollege in Wellington, wat my noodsaaklike vaardighede verskaf het en my dryfkrag versterk het om positief tot ons gemeenskap by te dra,” verduidelik sy.

Hierdie inisiatief, wat ontwerp is om toegang tot tersiêre onderwys te bied aan gemeenskapsleerders wat in matriek is of reeds voltydse studies aan ‘n universiteit of kollege volg, was instrumenteel in die bied van onskatbare opvoedkundige en vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede vir aspirant-individue.

Net so besin Anna Pieters, wat van ‘n onderwyspos by Laerskool Loeriesfontein na die Departement van Onderwys oorgeskakel het, oor die impak van die beurs op haar loopbaan dus ver. “Die beurs het my voltooiing van ‘n B.Ed Grondslagfase by CPUT Wellingtonkampus vergemaklik, ‘n reis wat persoonlik en professioneel transformerend was. Ek is dankbaar vir die grondslag wat my opvoeding en gemeenskapsondersteuning gelê het toe ek hierdie nuwe hoofstuk aanpak.” Pieters se opmerkings.

Hul prestasies beklemtoon nie net persoonlike sukses nie, maar beklemtoon ook die kritieke rol van opvoedkundige ondersteuning om die potensiaal binne ‘n gemeenskap te koester. As voorbeelde van wat bereik kan word deur ambisie en gemeenskapsbystand, moedig Hugo en Pieters se ervarings die jeug van Loeriesfontein aan om hul aspirasies na te streef, wat toon dat hulle met die regte ondersteuning ook betekenisvolle bydraes tot die ontwikkeling van hul gemeenskap kan lewer.

Die Loeriesfontein- en Khobab-windkragaanlegte se beursprogram bly ‘n deurslaggewende element in hierdie vergelyking, wat steeds die opvoedkundige en professionele aspirasies van die gemeenskap se jongmense ondersteun, wat ‘n kultuur van sukses en gemeenskaplike opheffing bevorder.

“Hierdie suksesverhale beklemtoon die belangrikheid daarvan om in plaaslike talent te belê en gemeenskapsgedrewe inisiatiewe te koester. Aangesien hierdie vroue voortgaan om vordering te maak in hul onderskeie velde, dien hulle as inspirerende rolmodelle vir geslagte wat kom,” het Vanessa Fredericks, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder vir Loeriesfontein en Khobab-windkragaanlegte, befondsers van hierdie beursprogram, afgesluit as deel van sy breër sosio-ekonomiese ontwikkelingsinisiatief.